ACK Cyfronet AGH

Nov 14-15, 2016

9:00 - 17:00

Instructors: Piotr Banaszkiewicz, Krzysztof Mędrela, Klemens Noga, Leszek Tarkowski

Helpers: Maciej Czuchry

Informacje ogólne

Znajomość podstaw programowania staje się przydatną umiejętnością w praktycznie każdej dziedzinie. Warsztaty Software Carpentry pomagają stawiać pierwsze kroki w nauce programowania - automatyzowania zadań. Pozwalają uzytkownikom komputerów rozwijać ich umiejętności programistyczne, dzięki którym są oni bardziej produktywni w swojej codziennej pracy. W czasie dwudniowych warsztatów uczestnicy zachęcani są, by pracować razem i stosować umiejętności zdobyte podczas szkolenia do rozwiązywania własnych problemów. Warsztaty Software Carpentry odbywają się na całym świecie od ponad 5 lat i cieszą się ogromną popularnością.

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim. Jednakże wszystkie materiały Software Carpentry są w języku angielskim.

Po więcej informacji o tym czego i jak uczymy zajrzyj do naszej pracy "Best Practices for Scientific Computing".

Dla kogo: Warsztaty są skierowane dla osób używających na co dzień komputerów, chcących nauczyć się bardziej efektywnego ich używania. Warsztaty Software Carpentry nastawione są na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy uczą się jak pracować z linią komend (środowisko Unix), kontrolą wersji (Git i GitHub) oraz poznają podstawy dobrych praktyk programistycznych z użyciem języka Python. Wcześniejsza znajomość narzędzi używanych w trakcie szkolenia nie jest wymagana.

Gdzie ACK Cyfronet AGH Nawojki 11, Kraków, sala 303, III piętro. Sprawdź dojazd za pomocą OpenStreetMap, Google Maps lub jakdojade.pl.

Wymagania: Uczestnicy proszeni są o przyniesienie na warsztaty własnych laptopów. Konieczne będzie skonfigurowanie ich przed warsztatami, zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Na warsztatach każdy jest zobowiązany przestrzegać Code of Conduct od Software Carpentry. W skrócie: prosimy odnosić się do siebie kulturalnie, uprzejmie i z szacunkiem.

Dosępność dla niepełnosprawnych: Czynimy wszystko by warsztaty były dostępne dla wszystkich. Organizatorzy sprawdzili, że:

Wszelkie niezbędne materały szkoleniowe zostaną dostarczone przed warsztatem w postaci dużych wydruków jeśli jest to niezbędne. W tym celu prosimy o kontakt z ogranizatorami. Jeżeli możemy w jakikolwiek sposób ułatwić uczenie, również prosimy o e-mail na konto szkolenia@cyfronet.pl.

Kontakt: Wszelkie pytania prosimy kierować na szkolenia@cyfronet.pl .


Sponsorzy i organizacje wspomagające

Ten warsztat jest zorganizowany przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH:


Plan warsztatów

Ankiety

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet przed oraz po warsztatach:

Ankieta wstępna, do wypełnienia przed warsztatem

Ankieta ewaluacyjna warsztatów

Dzień 1 (poniedziałek)

09:00 Automatyzacja zadań z linią poleceń Unixa
10:30 Przerwa
10:45 Automatyzacja zadań z linią poleceń Unixa – ciąg dalszy
12:30 Przerwa na obiad
13:45 Kontrola wersji z użyciem Git
14:30 Przerwa.
14:45 Kontrola wersji z użyciem Git – ciąg dalszy
15:45 Przerwa.
16:00 Kontrola wersji z użyciem Git – ciąg dalszy
16:45 Podsumowanie dnia i zakończenie.

Dzień 2 (wtorek)

09:00 Kontrola wersji z użyciem Git – ciąg dalszy
10:30 Przerwa
10:45 Podstawy Pythona
12:30 Przerwa na obiad
13:45 Programowanie z użyciem Python
14:30 Przerwa.
15:00 Programowanie z użyciem Python – ciąg dalszy
15:45 Przerwa.
16:00 Programowanie z użyciem Python – ciąg dalszy
16:45 Podsumowanie dnia i zakończenie warsztatów

Etherpad: http://pad.software-carpentry.org/2016-11-14-Krakow.
W trakcie warsztatów będziemy używać tego Etherpada do pisania notatek, komunikacji oraz współdzielenia odnośników czy fragmentów kodu.


Syllabus

The Unix Shell

 • Files and directories
 • History and tab completion
 • Pipes and redirection
 • Looping over files
 • Creating and running shell scripts
 • Finding things
 • Reference...

Version Control with Git

 • Creating a repository
 • Recording changes to files: add, commit, ...
 • Viewing changes: status, diff, ...
 • Ignoring files
 • Working on the web: clone, pull, push, ...
 • Resolving conflicts
 • Open licenses
 • Where to host work, and why
 • Reference...

Programming in Python

 • Using libraries
 • Working with arrays
 • Reading and plotting data
 • Creating and using functions
 • Loops and conditionals
 • Defensive programming
 • Using Python from the command line
 • Reference...

Setup

To participate in a Software Carpentry workshop, you will need access to the software described below. In addition, you will need an up-to-date web browser.

We maintain a list of common issues that occur during installation as a reference for instructors that may be useful on the Configuration Problems and Solutions wiki page.

The Bash Shell

Bash is a commonly-used shell that gives you the power to do simple tasks more quickly.

Windows

Video Tutorial
 1. Download the Git for Windows installer.
 2. Run the installer and follow the steps bellow:
  1. Click on "Next".
  2. Click on "Next".
  3. Keep "Use Git from the Windows Command Prompt" selected and click on "Next". If you forgot to do this programs that you need for the workshop will not work properly. If this happens rerun the installer and select the appropriate option.
  4. Click on "Next".
  5. Keep "Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings" selected and click on "Next".
  6. Keep "Use Windows' default console window" selected and click on "Next".
  7. Click on "Install".
  8. Click on "Finish".
 3. If your "HOME" environment variable is not set (or you don't know what this is):
  1. Open command prompt (Open Start Menu then type cmd and press [Enter])
  2. Type the following line into the command prompt window exactly as shown:

   setx HOME "%USERPROFILE%"

  3. Press [Enter], you should see SUCCESS: Specified value was saved.
  4. Quit command prompt by typing exit then pressing [Enter]

This will provide you with both Git and Bash in the Git Bash program.

Mac OS X

The default shell in all versions of Mac OS X is Bash, so no need to install anything. You access Bash from the Terminal (found in /Applications/Utilities). See the Git installation video tutorial for an example on how to open the Terminal. You may want to keep Terminal in your dock for this workshop.

Linux

The default shell is usually Bash, but if your machine is set up differently you can run it by opening a terminal and typing bash. There is no need to install anything.

Git

Git is a version control system that lets you track who made changes to what when and has options for easily updating a shared or public version of your code on github.com. You will need a supported web browser (current versions of Chrome, Firefox or Safari, or Internet Explorer version 9 or above).

You will need an account at github.com for parts of the Git lesson. Basic GitHub accounts are free. We encourage you to create a GitHub account if you don't have one already. Please consider what personal information you'd like to reveal. For example, you may want to review these instructions for keeping your email address private provided at GitHub.

Windows

Git should be installed on your computer as part of your Bash install (described above).

Mac OS X

Video Tutorial

For OS X 10.9 and higher, install Git for Mac by downloading and running the most recent "mavericks" installer from this list. After installing Git, there will not be anything in your /Applications folder, as Git is a command line program. For older versions of OS X (10.5-10.8) use the most recent available installer labelled "snow-leopard" available here.

Linux

If Git is not already available on your machine you can try to install it via your distro's package manager. For Debian/Ubuntu run sudo apt-get install git and for Fedora run sudo yum install git.

Text Editor

When you're writing code, it's nice to have a text editor that is optimized for writing code, with features like automatic color-coding of key words. The default text editor on Mac OS X and Linux is usually set to Vim, which is not famous for being intuitive. if you accidentally find yourself stuck in it, try typing the escape key, followed by :q! (colon, lower-case 'q', exclamation mark), then hitting Return to return to the shell.

Windows

Video Tutorial

nano is a basic editor and the default that instructors use in the workshop. To install it, download the Software Carpentry Windows installer and double click on the file to run it. This installer requires an active internet connection.

Others editors that you can use are Notepad++ or Sublime Text. Be aware that you must add its installation directory to your system path. Please ask your instructor to help you do this.

Mac OS X

nano is a basic editor and the default that instructors use in the workshop. See the Git installation video tutorial for an example on how to open nano. It should be pre-installed.

Others editors that you can use are Text Wrangler or Sublime Text.

Linux

nano is a basic editor and the default that instructors use in the workshop. It should be pre-installed.

Others editors that you can use are Gedit, Kate or Sublime Text.

Python

Python is a popular language for scientific computing, and great for general-purpose programming as well. Installing all of its scientific packages individually can be a bit difficult, so we recommend Anaconda, an all-in-one installer.

Regardless of how you choose to install it, please make sure you install Python version 3.x (e.g., 3.4 is fine).

We will teach Python using the IPython notebook, a programming environment that runs in a web browser. For this to work you will need a reasonably up-to-date browser. The current versions of the Chrome, Safari and Firefox browsers are all supported (some older browsers, including Internet Explorer version 9 and below, are not).

Windows

Video Tutorial
 1. Open http://continuum.io/downloads with your web browser.
 2. Download the Python 3 installer for Windows.
 3. Install Python 3 using all of the defaults for installation except make sure to check Make Anaconda the default Python.

Mac OS X

Video Tutorial
 1. Open http://continuum.io/downloads with your web browser.
 2. Download the Python 3 installer for OS X.
 3. Install Python 3 using all of the defaults for installation.

Linux

 1. Open http://continuum.io/downloads with your web browser.
 2. Download the Python 3 installer for Linux.
 3. Install Python 3 using all of the defaults for installation. (Installation requires using the shell. If you aren't comfortable doing the installation yourself stop here and request help at the workshop.)
 4. Open a terminal window.
 5. Type
  bash Anaconda3-
  and then press tab. The name of the file you just downloaded should appear.
 6. Press enter. You will follow the text-only prompts. When there is a colon at the bottom of the screen press the down arrow to move down through the text. Type yes and press enter to approve the license. Press enter to approve the default location for the files. Type yes and press enter to prepend Anaconda to your PATH (this makes the Anaconda distribution the default Python).
-->